Trường Mn Thịnh Liệt phối với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức hội nghị Nâng cao vai trò củ CMHS trong thực hiện chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc" năm học 2020-2021