Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THỊNH LIỆT TỌA ĐÀM NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TÁC PHẨM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

       Căn cứ công văn số 1343/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/QU ngày 13/5/2022 của Quận ủy Hoàng Mai về việc triển khai đợt sinh họat chính trị, tư tưởng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trường Mầm non Thịnh Liệt đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên.

        Ngày 16/6/2022, Chi bộ trường mầm non Thịnh Liệt đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, triển khai tuyên truyền sâu rộng tới các đồng chí Đảng viên trong toàn chi bộ nhà trường về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phổ biến nội dung buổi tọa đàm.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng - Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi tọa đàm.

         Nội dung của buổi tọa đàm là nghiên cứu học tập tác phẩm “ Mt s vn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

      Tác phẩm đã phân tích bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với các tầng lớp nhân dân.

    Với các ý kiến tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ trực tiếp trình bày tại buổi  tọa đàm… đều thống nhất khẳng định: Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

     Nhà trường vận dụng những nội dung cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng một tập thể nhà trường luôn vững mạnh, luôn đoàn kết, tham gia tốt các phong trào của ngành để trở thành một ngôi trường có nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện trong giai đoạn đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hồng – Bí thư Chi bộ -Hiệu trưởng nhà trường cũng nhấn mạnh và phân tích làm sâu sắc hơn trách nhiệm của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trườngmỗi cá nhân xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

       Bên cạnh đó, đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo tập thể giáo viên xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, 100% giáo viên, nhân viên có tư tưởng phẩm chất chính trị tốt, luôn tin tưởng Đảng và nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền lan rộng đến nhân dân các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” qua Website của trường, của lớp, qua zalo, facebook, …

      Trên cơ sở kết quả buổi tọa đàm sẽ giúp Ban giám hiệu, Chi bộ nhà trường nghiên cứu, học tập, vận dụng lý luận vào thực tiễn xây dựng Đảng bộ, cấp ủy chi bộ. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

      Qua việc tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã giúp các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường nắm rõ và hiểu sâu hơn về quyền lợi và trách nhiệm của bản thân trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Luôn tin tưởng Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, giúp xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện và ứng xử theo pháp luật./.


Tác giả: TRƯỜNG MẦM NON THỊNH LIỆT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 72
Tháng trước : 3.679