A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường MN Thịnh Liệt công khai danh sách chuyển ngạch, lương sang chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 2021

TRƯỜNG MẦM NON THỊNH LIỆT                    
                    Mãu số 01
DANH SÁCH CHUYỂN NGẠCH, LƯƠNG SANG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
 VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC (ĐỐI TƯỢNG ĐẠT ĐỦ TIÊU CHUẨN, CHUYỂN CÙNG HẠNG)
 
                      
                    
Số TTHọ và tênNgày tháng năm sinhĐơn vị công tácChức vụ, chức danhTiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệpNgạch, bậc lương đang hưởngChức danh nghề nghiệp, bậc, hệ số lương được chuyển xếp Thời gian bộ nhiệm vào ngạch mới
NamNữVề đạo đức nghề nghiệpVề đào tạo, bồi dưỡngVề năng lực, chuyên môn, nghiệp vụChức danh nghề nghiệpMã sốBậcHệ số lương% phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)Thời điểm hưởngHệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)Chức danh nghề nghiệpMã số chức danh nghề nghiệpBậc lươngHệ số lương% phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)Thời điểm hưởng nâng bậc lương lần sauHệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
Trình độ, ngành/ chuyên ngànhHạng Chứng chỉ BD CNNN
12345678910111213141516171819202122232425
IIIGiáo viên đề nghị bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp hạng III
1Nguyễn Thị Thanh Hồng 15/03/1973 MN Thịnh LiệtHiệu trưởngĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0553.34 01/05/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2653.34 01/05/2020 01/04/2021
2Trần Thanh Xuân 03/9/1985MN Thịnh LiệtPhó Hiệu trưởng ĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0553.34 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2653.34 01/08/2020 01/04/2021
3Lê Thị Thanh Châm 30/10/1977MN Thịnh LiệtPhó Hiệu trưởng ĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0563.65 01/12/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2663.65 01/12/2019 01/04/2021
4Lê Thị Thu Hằng  22/10/1975MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0563.65 01/04/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2663.65 01/04/2020 01/04/2021
5Hoàng Thị Quy 05/06/1967MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0573.96 01/06/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2673.96 01/06/2019 01/04/2021
6Lê Thị Huyền Dung 15/11/1977MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0563.65 01/04/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2663.65 01/04/2020 01/04/2021
7Bùi Thị Hải Hà  24/04/1978MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0563.65 01/04/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2663.65 01/04/2020 01/04/2021
8Hoàng Thị Thu Phương 25/07/1980MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0563.65 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2663.65 01/08/2020 01/04/2021
9Lê Thị Hồng Hà  08/06/1985MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0553.34 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2653.34 01/08/2020 01/04/2021
10Nguyễn Thị Trâm  06/02/1982MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0543,03 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2643.03 01/03/2019 01/04/2021
11Đặng Lệ Anh 07/01/1986MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtCĐ GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0543,03 01/10/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2643.03 01/10/2019 01/04/2021
12Nguyễn Quỳnh Anh 18/06/1989MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0543,03 01/03/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2643,03 01/03/2020 01/04/2021
13Lê Thị Hiền 15/02/1983MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0553.34 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2653.34 01/08/2020 01/04/2021
14Vương Thị Thu Trang  05/09/1990MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/11/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/11/2019 01/04/2021
15Lương Thị Thủy 20/08/1987MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
16Trần Thị Chiên   12/07/1985MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/04/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/04/2020 01/04/2021
17Trần Thị Thúy Phương 13/12/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/05/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/05/2020 01/04/2021
18Lê Thị Hương  19/07/1989MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/07/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/07/2020 01/04/2021
19Nguyễn Thị Hảo  25/08/1986MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/03/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/03/2020 01/04/2021
20Nguyễn Thị Tuyến  09/01/1984MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
21Nguyễn Thị Tuyến  16/01/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
22Phùng Thị Kim Huệ  18/12/1990MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
23Lê Thị Thu Hằng B 26/03/1983MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
24Nguyễn Thanh Thủy 22/09/1990MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
25Đặng Thị Hiền  22/04/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
26Trần Thị Minh Trang 28/07/1985MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtCĐ GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
27Cung Diệu Hương 12/06/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
28Nguyễn Thị Thu Ngọc 06/06/1985MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/10/2018 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/10/2018 01/04/2021
29Nguyễn Như Quỳnh  23/01/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/10/2018 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/10/2018 01/04/2021
30Nguyễn Thị Thúy Ngần 15/08/1979MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/10/2018 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/10/2018 01/04/2021
31Nguyễn Thị Huyền Trang 07/10/1978MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0543.03 01/03/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2643.03 01/03/2020 01/04/2021
32Vũ Thị Hà 15/02/1984MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/09/2018 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/09/2018 01/04/2021
33Đỗ Kim Hảo  03/09/1983MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
34Trần Thanh Bình 27/06/1992MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
35Vương Thị Quỳnh Liên 17/07/1989MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
36Đặng Thị Minh Phương 26/08/1982MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
37Phạm Thị Hồng Hạnh 24/02/1983MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
38Nguyễn Thu Huyền  22/06/1993MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0522.41 01/03/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/03/2019 01/04/2021
39Nguyễn Trâm Anh  18/03/1991MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
40Khúc Thanh Nga  02/03/1993MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0532.72 01/08/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/08/2020 01/04/2021
41Lê Thị Kim Lưu 04/11/1976MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/01/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/01/2020 01/04/2021
42Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/08/1980MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/01/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/01/2020 01/04/2021
43Nghiêm Thị Hoa 09/09/1982MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/9/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/9/2019 01/04/2021
44Hoàng Thu Trang 28/05/1995MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/07/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/07/2020 01/04/2021
45Nguyễn Thu Hiền 29/09/1975MN Thịnh LiệtGiáo viênđạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/07/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/07/2020 01/04/2021
46Đặng Thị Hải Nguyệt 31/03/1981MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/07/2020 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.41 01/07/2020 01/04/2021
47Vũ Thị Năm  13/06/1994MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV.07.02.0642.46 01/03/2021 GVMN Hạng IIIV.07.02.2632.72 01/03/2021 01/04/2021
48Đặng Thúy Minh 30/11/1981MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtĐH GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0611.86 01/11/2019 GVMN Hạng IIIV.07.02.2612.1 01/11/2019 01/04/2021
49Trịnh Thị Lụa 15/04/1989MN Thịnh LiệtGiáo viênĐạtCĐ GDMNHạng IIIĐạtGVMN Hạng IIIV07.02.0632.26 01/03/2021 GVMN Hạng IIIV.07.02.2622.72 01/03/2021 01/04/2021
DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHÔNG ĐẠT ĐỦ TIÊU CHUẨN, GIỮ NGUYÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐANG HƯỞNG
  
               
Số TTHọ và tênNgày tháng năm sinhĐơn vị công tácChức vụ, chức danhTrình độ chuyên môn, ngành/chuyên ngànhNgạch, bậc lương đang hưởngGhi chú
NamNữChức danh nghề nghiệpMã sốBậcHệ số lương% phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)Thời điểm hưởngHệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
123456789101112131415
IGiáo viên THCS giữ nguyên chức danh nghề nghiệp hạng III
1              
IIGiáo viên mầm non, tiểu học giữ nguyên chức danh nghề nghiệp hạng IV
31Hoàng Thị Bích Thủy 28/03/1974MN Thịnh LiệtGVTCSPHạng IVV.07.02.0632.467 %01/04/2020  

Người lập biểu
(Ký tên)

Ngày           tháng            năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
               
               
  Nguyễn Thị Trang    Nguyễn Thị Thanh Hồng  
               

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 29
Tháng trước : 1.801